Emrullah Akgunduz

Emrullah Akgunduz is Rector van de IUASR en Voorzitter van het College van Bestuur.

Emrullah Akgunduz is een academicus met een uitgebreide achtergrond in internationale betrekkingen, politieke wetenschappen en sociologie, opgedaan aan de Bogazici Universiteit in Istanbul. Hij vervolgde zijn academische carrière aan de Faculteit der Godgeleerdheid van de Universiteit Leiden, waar hij zijn masterdiploma behaalde.

Zijn expertise ligt in de studie van niet-moslim gemeenschappen, met name de Syrisch-Orthodoxe Kerk, tijdens de Ottomaanse Periode, en hij heeft hierover gepubliceerd. Naast zijn academische loopbaan heeft Akgunduz acht jaar ervaring als diplomaat.

Sinds 1 januari 2024 is hij aangesteld als rector van de Islamic University of Applied Sciences Rotterdam (IUASR) voor een termijn van vier jaar. Hij is vloeiend in Turks, Duits en Engels, en heeft leesvaardigheid in Arabisch, Nederlands en Syrisch. Dhr. Akgunduz is getrouwd en vader van een zoon.

Emrullah Akgunduz
Rector en Voorzitter College van Bestuur

Emrullah Akgunduz

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?

IUASR gebruikt de gegevens die u op dit formulier verstrekt om nieuws per e-mail met u te delen. We zullen uw gegevens met respect behandelen.

Doneer

U kunt uw zakat, aalmoezen, donaties en giften over maken via uw bank of Paypal knopje. Naam: Stichting IUASR
IBAN: NL 18 INGB 0675 4552 19

Meer Info