Ahmet Ilker Kuzlu

Dhr. Kuzlu is vice-rector en portefeuillehouder Financiën en Bedrijfsvoering aan de Islamic University of Applied Sciences

Ahmet Ilker Kuzlu heeft een veelzijdige academische achtergrond, waarbij hij aanvankelijk Buitenlandse Handel en Bestuurskunde studeerde op bachelorniveau, alvorens zijn masteropleiding in Sociaal Werk, met een specialisatie in Geestelijke Verzorging, voort te zetten. Zijn academische reis heeft hem voorzien van een schat aan kennis en ervaring, welke hij heeft toegepast op diverse wetenschappelijke projecten bij de IUASR.

In zijn rol als Vice-rector heeft de heer Kuzlu bijgedragen aan het beheer van de instelling, waarbij zijn toewijding aan gedisciplineerde werkprincipes en leiderschapskwaliteiten erkend wordt. Gedurende zijn ruim twintigjarige verbintenis met de IUASR heeft hij verschillende functies bekleed, waarbij hij een bron van inspiratie is geweest voor zowel studenten als collega's door zijn deskundigheid op zowel academisch als bestuurlijk vlak.

Ahmet Ilker Kuzlu
Vice-rector en portefeuillehouder Financiën en Bedrijfsvoering

Ahmet Ilker Kuzlu

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?

IUASR gebruikt de gegevens die u op dit formulier verstrekt om nieuws per e-mail met u te delen. We zullen uw gegevens met respect behandelen.

Doneer

U kunt uw zakat, aalmoezen, donaties en giften over maken via uw bank of Paypal knopje. Naam: Stichting IUASR
IBAN: NL 18 INGB 0675 4552 19

Meer Info