Persverklaring Prof. Dr. Ahmet Akgunduz

Op 27 november verklaarde Rector Ahmet Akgunduz van de Islamic University of Applied Sciences op AKIT TV als theoloog dat de Koran staatsgrepen verwerpt en daarop zelfs de doodstraf stelt. Ook de Rechtsstaat verzet zich tegen staatsgrepen en zij worden ook in mensenrechtenverdragen, zoals het Afrikaanse Handvest voor Mensenrechten en…

Continue reading

De Islamic University of Applied Sciences Rotterdam en Hartford Seminary VS werken samen door aan Wetenschappelijk Onderzoek

De IUR heeft tussen 24 tot 26 Oktober 2018 een bezoek gebracht aan de Hartford Seminary in Hartford Verenigde Staten. Beide instellingen hebben de afgelopen jaren succesvol samengewerkt aan mobiliteit van stafleden. Tijdens deze bezoek is besloten een de samenwerking verder uit te bouwen; met name ten aanzien van meer…

Continue reading

Op 12 september vond de officiële opening van het academisch jaar 2018-2019 plaats van de IUR

Het programma werd bijgewoond door onder andere de voorzitter van het Stichtingsbestuur, de leden van de Raad van Toezicht, ambassadeurs en vertegenwoordigers van verschillende ambassades en academici van (theologische) faculteiten.   Rector Prof. Dr. Ahmet Akgündüz duidde in zijn openingsbijdrage op belangrijke sociaal-maatschappelijke problemen en het belang van de IUR:…

Continue reading