Collegegeld en Studiefinanciering

Studiefinanciering voor hbo en universiteit
Als je een voltijd- of duale opleiding aan een hogeschool of universiteit volgt, dan heb je als je aan alle voorwaarden voldoet recht op studiefinanciering.

Prestatiebeurs
Als je studiefinanciering voor hbo of universiteit krijgt, val je onder de regels van de prestatiebeurs. Dat betekent dat je je studiefinanciering moet terugbetalen als je je diploma niet haalt.

Studentenreisproduct
Als je recht hebt op studiefinanciering, dan heb je ook recht op een studentenreisproduct. Vanaf 1 januari 2013 heb je voor een opleiding in het hbo of aan de universiteit alleen nog recht op een studentenreisproduct tijdens de duur van je prestatiebeurs en het eerste jaar van je leenfase. Voor de meeste studies heb je 4 jaar recht op een prestatiebeurs. Dat betekent dat je 4 + 1 jaar mag reizen met het studentenreisproduct.

Voor meer informatie en voor het aanvragen van studiefinanciering kijk op: www.duo.nl

Collegegeld
Als student ben je verplicht het collegegeld te voldoen. Voor de hoogte van het collegegeld hanteert de IUR hetzelfde bedrag dat wettelijk door de overheid wordt vastgesteld en onderhevig is aan jaarlijkse wijziging (per collegejaar).

Kijk voor het wettelijk vastgestelde collegegeld op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/vraag-en-antwoord/hoogte-van-het-collegegeld-hogeschool-universiteit

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.