Buitenlandse studenten

Toelating tot de Academische Opleidingen met een Buitenlands Diploma

Islamitiche Theologie

Sommige buitenlandse diploma’s geven recht op inschrijving bij de opleiding Islamitische Theologie. De leerlingen met buitenlandse kwalificaties

die vergelijkbaar zijn met het Nederlandse Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO) kunnen zich aanmelden voor deze opleiding. Wanneer een leerling met een buitenlandse vooropleiding toelating tot de opleiding vraagt, stelt de Examencommissie vast met welke Nederlandse vooropleiding zijn/haar vooropleiding gelijkwaardig gesteld kan worden.

Diploma’s van Gymnasium in Duitsland, Hogere Secundaire Onderwijs, Diplome de l’Enseignement Secondaire Superieur in Belgie« worden gekwalificeerd als VWO-gelijkwaardig. Een einddiploma Allgemeine Hochschulreife in Duitsland heeft toegang tot de opleiding na een toelatingsexamen. De bezitter van einddiploma Allgemeine Hochschulreife moet 21 jaar of ouder zijn.Een Imam Hatip Lise Diplomasi of een Lise Diplomasi in Turkije heeft in principe geen directe toegang tot de opleiding. Leerlingen met een Imam Hatip Lise Diplomasi of een Lise Diplomasi kunnen tot de opleiding worden toegelaten wanneer ze kunnen aantonen dat ze in Turkije tot een universitaire opleiding toegelaten zijn.Leerlingen met een Imam Hatip Lise Diplomasi of een Lise Diplomasi zonder bewijs dat ze in Turkije tot een universitaire opleiding toegelaten zijn, en leerlingen met een baccalaureaat in Marokko kunnen tot de opleiding worden toegelaten na een aanvullend onderzoek.

Toelatingsexamen en Voorbereiding voor de opleidingen

Wie niet in het bezit is van een van de bovengenoemde diploma’s of getuigschriften, kan toegang krijgen tot de opleiding door een toelatingsexamen af te leggen.

Masteropleidingen

Voor de toelating tot de masteropleidingen van de IUR worden de Internationale diploma’s geevalueerd op basis van advies van professionele organisaties zoals NUFFIC en dergelijke. Het minimum niveau van het diploma moet gelijk zijn aan het diploma van een drie jarig Nederlandse universitaire of HBO bacheloropleiding van 180 ECTS studiepunten.

Nederlandse taal (NT2 niveau)

Studenten moeten in staat zijn om boeken te lezen en begrijpen, lezingen te volgen, deel te nemen in de hoor- en werkcolleges in het Nederlands op een niveau van ten minste NT-II. Daarom, bij toelating tot een in het Nederlands gegeven onderwijs op grond van een buitenlands diploma is een zogenaamd NT2-II-diploma altijd een aanvullende eis. Voldoende beheersing van de Nederlandse taal kan worden aangetoond door het behalen van:

het staatsexamen Nederlands als tweede taal programma 2 of de taalcursustoets voor anderstalige aspirant-studenten van de op dit terrein samenwerkende hogescholen en universiteiten ofde toets Nederlands die voor dit doel wordt afgenomen onder verantwoordelijkheid van de Voorbereiding Hoger Onderwijs (VHO).

Het bewijsstuk waarmee voldoende beheersing van de Nederlandse taal wordt aangetoond, mag op het moment van eerste inschrijving voor de opleiding niet ouder zijn dan 24 maanden.

Raadpleeg de Nederlandse taalcursussen: Dutch language courses.

Verblijfsvergunning

De opleidingen van de IUR trekken veel aandacht van de buitenlandse leerlingen en studenten. Om toegelaten te worden tot de opleidingen van de IUR moeten de studenten in het bezit zijn van een geldige verblijfsvergunning in Nederland of in een van de landen van de Europese Unie (EU). Onder een “geldige verblijfsvergunning” wordt het volgende verstaan: een (permanent) verblijfsvergunning op basis van familiehereniging; een (permanent) verblijfsvergunning op basis van “erkende vluchteling”; een verblijfsvergunning op basis van “arbeidscontract” (tewerkstellingsvergunning), die geldig is op ten minste voor 6 maanden; een verblijfsvergunning anders dan de bovengenoemde statuten, die geldig is op zijn minst voor meer dan 1 jaar, maar is geschikt wel om in Nederland te mogen studeren.

Visum

Een visum is niet nodig voor studenten uit de EU landen. Visum is nodig voor studenten afkomstig uit alle landen met uitzondering van de volgende landen: Switzerland, Liechtenstein, Monaco, IJsland, Noorwegen, Finland, Zweden, Oostenrijk, VS, Canada, Australia, Nieuw-Zeeland en Japan. Zie meer op: Visum aanmeldingsprocedure (in het Engels)

PDF DOCUMENTS FOR ADMISSION OF FOREIGN STUDENTS TO THE PROGRAMSAdmission Requirement (pdf)

Toelatingseisen (pdf)

Kayit Sartlari (pdf)

Admission Requirements (Arabic) (pdf)

Application Form Visa (pdf)

Visa Application Procedure (pdf)

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.