PERSBERICHT – IUE

Dit communiqué is tot stand gekomen naar aanleiding van vragen van media en gedupeerde studenten van de voormalige onderwijsinstelling de IUE.

Het is de afgelopen weken bekend gemaakt dat de voormalige IUE als onderwijsinstelling is opgehouden met bestaan. Met deze faillietverklaring van de instelling zijn studenten van de niet-geaccrediteerde bacheloropleiding Islamitische Theologie en de geaccrediteerd deeltijd Master Islamitische Geestelijke Verzorging in moeilijkheden gekomen.

Het bekend geworden dat de bacheloropleiding Islamitische Theologie nooit graden mocht verlenen. Toch zijn er studenten zowel in Nederland, Europa als in Turkije die diploma’s hebben ontvangen. Dit in de veronderstelling dat het ging om geaccrediteerde opleidingen. Volgens de Wet op Hogeronderwijs in Nederland zijn deze diploma’s ongeldig.

Hoewel de opleiding Master Islamitische Geestelijke Verzorging geaccrediteerd was, werden de toelatingseisen niet altijd nageleefd. Zo is nu bekend geworden dat studenten toegelaten zijn zonder een geldige vooropleiding of zonder kennis van de Nederlandse taal.

De gedupeerde studenten in Nederland kunnen de website van de IUR (www.iur.nl) raadplegen voor toelatingseisen. Indien de student in aanmerking komt voor een mogelijke toelating dan kan de kandidaat-student contact opnemen met Studentenzaken.

Islamic University of Applied Sciences Rotterdam

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.