Op 12 september vond de officiële opening van het academisch jaar 2018-2019 plaats van de IUR

Het programma werd bijgewoond door onder andere de voorzitter van het Stichtingsbestuur, de leden van de Raad van Toezicht, ambassadeurs en vertegenwoordigers van verschillende ambassades en academici van (theologische) faculteiten.

 

Rector Prof. Dr. Ahmet Akgündüz duidde in zijn openingsbijdrage op belangrijke sociaal-maatschappelijke problemen en het belang van de IUR: ‘Ik denk dat er op dit moment twee catastrofale misstanden en vijandschap zijn voor alle mensen. We moeten ons bewust zijn van deze misstanden en deze aanpakken.

Het eerste catastrofale kwaad is islamofobie. Hoewel islamofobie moslims en de islam in het vizier heeft, is het in feite een grote ramp voor de hele mensheid. Omdat het kwaad nog een ander kwaad draagt.

Het tweede catastrofale kwaad is het verlaten van de religie en de spirituele waarden die ervoor zorgen dat de mens nalatig is in religie en moraliteit. Religie is een basiswaarde of fundamenteel recht van elk individu.

Wat doet de IUR tegen deze twee grote vijanden van de mensheid?

Ten eerste vertellen we waarheid die de islam waardig is. We accepteren onze onderwijsinstelling als een spirituele verzekeringsmaatschappij tegen extremisme. Onze 18 jarige instelling en alumni zijn levende getuigen.

Ten tweede doen we academisch onderzoek om de waarheid over de islam te vertellen. Veel Engelse en Nederlandse wetenschappelijke publicaties van de IUR zijn daar een bewijs van.

Ten derde zijn we niet de enige in deze sector, maar met de hulp van het Erasmus-project streven we ernaar het juiste te doen door samen te werken met universiteiten in de islamitische wereld, Amerika en Europa.’

 

De voorzitter van het Stichtingsbestuur, Dr. A. Erbalcı, zei het volgende in zijn toespraak: ‘1440 jaar geleden ervaarden moslims de migratie. Ze werden gedwongen te emigreren vanuit hun steden waar ze werden geboren en opgevoed. Deze migratie was te wijten aan sociale en economische onderdrukking binnen hun samenleving. Het leven werd verplicht opgelegd aan hun manier van leven en aanbidding. Niemand zou met hen praten of zaken met hen doen, mensen mochten niet praten en ze waren geïsoleerd van de samenleving.

Vandaag na 1440 jaar gaat het drama gewoon door. Mensen zijn opgewonden, nerveus en vandaag zien we dat massa’s mensen nog steeds hun huizen moeten verlaten. Duizenden mensen verliezen hun leven op deze migratieroutes en ze verliezen zelfs hun leven op kleine vlotten en boten.

de Islam biedt een juridisch standpunt en volgorde. Islamic University of Applied Sciences Rotterdam is een belangrijke locatie; om Islamitische geleerdheid te bieden en om mensen voor te lichten dat de Islam meer dan een rechtssysteem is. Het biedt ook een visie op mensenrechten en vrijheden, als de meest basale voorzorgsmaatregelen. Een academische onderwijsinstelling kan het noodzakelijke onderwijs in humaniora bieden, waarbij takken van islamitische wetenschappen worden gecombineerd.’

 

RvT-lid Prof. Dr. Jan Peters benadrukt het belang van de islamitische theologie, voor de islamitische gemeenschap en voor de gehele Nederlandse maatschappij. ‘Het is van groot belang een islamitisch kader op te bouwen in ons land van intellectuelen die een goede academische kennis hebben van de islam. Daarvoor moeten we nadenken over een academische master, die ook als kop op een ander studie kan worden gevolgd.’, aldus Peters.

 

Lector, Prof. Dr. Tom Zwart, zei het volgende in zijn toespraak: ‘Eén van de belangrijkste uitdagingen waarmee veel Europese samenlevingen worden geconfronteerd, is hoe harmonieuze betrekkingen tussen moslims en andere leden van de samenleving tot stand kunnen worden gebracht en onderhouden. In plaats van te veronderstellen dat religie en de praktijk van religieuze organisaties struikelblokken zijn, gaat het ervan uit dat ze feitelijk als belangrijke bouwstenen voor het burgerschap kunnen fungeren

Volgens de islamitische wet hebben moslims die wonen in landen waar ze een minderheid zijn de plicht om de wetten van het land te gehoorzamen en om hun best te doen om in de samenleving te passen, zolang hun vrijheid van godsdienst maar wordt gewaarborgd en ze hun religieuze voorschriften volgen, wat over het algemeen het geval is in Europa.

Met veel genoegen kan ik melden dat de Islamic University of Applied Sciences Rotterdam is uitgenodigd door een Universiteit om deel uit te maken van het consortium dat het onderzoek zal uitvoeren als de toepassing succesvol zal blijken te zijn.

Dit zou ons de mogelijkheid bieden om hoogwaardig academisch onderzoek te verrichten, dat kan bijdragen aan het harmoniseren van de betrekkingen tussen moslims en de Europese samenlevingen waarin zij verblijven.

Islamic University of Applied Sciences Rotterdam start het nieuw collegejaar met tientallen nieuwe studenten en behelst in totaal ongeveer 300 studenten in de bachelor- en masteropleiding.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.