De rector en stafleden van de IUR te gast bij de Al-Qaraouyine Universiteit Établissement Dar El Hadith El Hassania in Rabat, in verband met het Erasmus+ Mobiliteitsprogramma.

Prof. Dr. Ahmet Akgunduz was op 21en 22 mei 2018 samen met Ilker Kuzlu, hoofd ICT, en de docenten Hasan Bouyazdouzen en Aziz Abba aanwezig op de Al-Qaraouyine Universiteit Établissement Dar El Hadith El Hassania in Rabat, Marokko in verband met het Erasmus+ Mobiliteitsprogramma.

In de aanwezigheid van prof. Dr. Ahmed el Khamlichi de directeur van Dar El Hadith El Hassania heeft de rector van de IUR een lezing gehouden over de rechten van minderheden in de Ottomaanse rijk. De opkomst was hoog ondanks het feit dat de studenten in de voorbereidingsfase van de tentamens zaten. Dit was geweldig om te zien.

De Al-Qaraouyine Universiteit Établissement Dar El Hadith El Hassania is een partneruniversiteit van de IUR. Beide onderwijsinstellingen werken onder meer samen in het kader van het Erasmus+ Mobiliteitsprogramma van de Europese Commissie.

De stafleden van de IUR hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om dr. Khalid Saqi, de directeur van het instituut Mohamed VI voor Koranrecitaties en studies, te bezoeken. Tijdens dit bezoek heeft de rector van de IUR met dr. Saqi gesproken over mogelijkheden tot samenwerking tussen beide instituten in de toekomst.

Uiteraard werd prof.dr. Ahmed Abbadi, de Secretary General of Mohammadia League of Scholars (De algemeen Secretaris van Mohammadia Liga van geleerden), bezocht. Ter gelegenheid van dit bezoek heeft prof. Dr. Ahmed Abbadi een aantal boeken en wetenschappelijke tijdschriften aan de bibliotheek van de IUR gedoneerd.

Tenslotte hebben de stafleden de ISESCO (Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization) bezocht, waarin zij warm werden ontvangen door dr. Abdulaziz Othman Altwaijri de directeuren-generaal van de organisatie.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.