‘Orgaandonatie vanuit de islamitische wetgeving’

‘Orgaandonatie vanuit de islamitische wetgeving’

Vorige week stemde de meerderheid van de Eerste Kamer in met de nieuwe donorwet. Hiermee zijn alle volwassen Nederlanders voortaan automatisch orgaandonor, tenzij expliciet wordt aangegeven dat niet te willen zijn. Op 18 januari 2017 werd op onze onderwijsinstelling over dit thema een conferentie georganiseerd door gezamenlijke studentenverenigingen. Aan het panel namen deskundigen uit verschillende vakgebieden deel. Onder meer een arts belichtte het thema vanuit medisch perspectief, een jurist vanuit het wettelijk perspectief en twee theologen werkzaam aan de IUR vanuit het islamitisch-juridisch perspectief.

De volgende onderwerpen kwamen aan bod:

– Geneeskundige benadering van het thema;
– Juridische benadering van het thema;
– De Fiqh (jurisprudentiele) benadering van het thema op basis van grondslagen van de jurisprudentie;
– De behandeling van islamitische besluiten omtrent het thema;
– Bespreking van de toepassing van juridische wettelijke oordelen omtrent dit thema in de praktijk.

Op donderdag 13 oktober 2016 kwamen een negental imams en geleerden op de IUR bij elkaar om een aantal vraagstukken omtrent orgaandonatie te behandelen; documenten die zij als richtlijn hebben genomen zijn verslagen van een grote Fatwa Raad die functioneert binnen de islamitische wereld en India.

De imams en geleerden die hierover vergaderden zijn:

– Galal Ali Al-Jihany
– El Khammar al Bakkali
– Hassan Bouyazdouzen
– Azzedine Karrat
– Said el Mokadmi
– Jamal Ahajjaj
– Imraan Kariman
– Charif Slimani

Recentelijk presenteerde student aan de bacheloropleiding van IUR, Mustafa Aslan, zijn afstudeerscriptie getiteld ‘Postmortale orgaandonatie in Nederland vanuit islamitisch perspectief’ met daarin concluderend het volgende:

“Klassieke bronnen van de islam geven geen uitsluitsel over de vraag of het een moslim is toegestaan om organen te doneren of te ontvangen. Islamgeleerden beroepen zich daarom op ijtihād (onafhankelijk redeneren) of qiyās (analogie) om tot oordeelsvorming te komen. Om die reden zijn er verschillende visies op orgaandonatie ontstaan.

De meerderheid van gezaghebbende islamgeleerden, zoals Muhammed Sa‘īd Ramadān al-Būtī, Wahba Mustafa al-Zuhaylī, Yūsūf al-Qaradāwī en Hayrettin Karaman, stelt dat het tegenwoordig vanwege de kwaliteit van de moderne medische wetenschap is toegestaan om menselijke organen te benutten. In beginsel is het in de Hanafitische en Sjafitische rechtsscholen vanwege de waardigheid van het menselijk lichaam (17:70) niet toegestaan om een menselijk lichaam (schadelijk) te bewerken. Met name Indische en Pakistaanse fuqahā’ wijken niet af van dit gebod (al-Kawtharī), maar ook Maghrib-moehaddith ‘Abdullāh Ibn Muhammed Ibn al-Siddīq betoont zich een fel tegenstander van postmortale orgaandonatie.”

Islamic University of Applied Sciences Rotterdam (IUR) blijft de ontwikkelingen op het gebied van orgaandonatie met belangstelling volgen.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.