Prof. Dr. Tom Zwart verbonden als lector aan de IUR

Prof. Dr. Tom Zwart verbonden als lector aan de IUR

Met ingang van Januari 2018 is Prof. Dr. Tom Zwart verbonden als lector aan de Islamic University of Applied Sciences Rotterdam.

Wie is Prof. Dr. Tom Zwart?

Tom Zwart studeerde rechten in Leiden. Daarna trad hij in dienst van de Leidse Rechtenfaculteit als universitair docent. Daar promoveerde hij op een proefschrift over het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. In 1993 werd hij benoemd tot afdelingshoofd bij de Directie Integratiebeleid Mensenrechten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In die functie werkte hij nauw samen met vicepremier Hans Dijkstal voor de vergroting van wederzijdse acceptatie van Nederlanders met en zonder migratieachtergrond.

In 1997 werd hij benoemd bij de Universiteit Utrecht. Daar gaf hij als vicedecaan leiding aan de internationalisering van de Rechtenfaculteit. Vervolgens was hij van 2007 tot 2017 hoogleraar/directeur van de landelijke Onderzoekschool Rechten van de Mens. Sinds 2017 is hij in Utrecht hoogleraar crosscultureel recht.

Zijn onderwijs en onderzoek zijn gericht op de wisselwerking tussen het formele, statelijke recht en andere rechtstelsels, zoals het Islamitische recht. In zijn werk vraagt hij aandacht van onderzoekers, beleidsmakers en opiniemakers in het Globale Noorden voor de rijkdom aan denkbeelden, inzichtenen concepten van wetenschappers in het Globale Zuiden, inclusief de Islamitische gemeenschap. Zijn belangstelling gaat in het bijzonder uit naar de wederzijdse acceptatie van Moslims en niet-Moslims in West-Europa.

Van 2008 tot 2017 was Tom Zwart voorzitter van de vereniging van landelijke onderzoekscholen SODOLA, die de belangen behartigt van 13.500 wetenschappelijke onderzoekers. Hij treedt als strategisch adviseur op van een aantal organisaties in de Chinese- en de Moslimgemeenschap. Hij is secretaris-generaal van de Cross-cultural Human Rights Centre, een netwerk van onderzoekscentra en onderzoekers op het terrein van de rechten van de mens uit het Globale Zuiden. Hij is directeur van het bureau dat dit Centre ondersteunt en dat bij de VU is ondergebracht. In 2017 verzorgde hij een experimentele cursus bij de Haagse Hogeschool waarin studenten met een migratieachtergrond leerden hoe zij effectiever gebruik kunnen maken van de kansen die de democratische rechtsstaat biedt.

Bij de Islamic University of Applied Sciences Rotterdam zal Tom Zwart colleges verzorgen die de studenten in staat stellen om hun aspiraties met behulp van de democratische rechtsstaat te realiseren, waarbij ze kracht putten uit hun religie en cultuur. Daarnaast zal hij het College van Bestuur ondersteunen bij de belangenbehartiging van de Islamic University bij politiek en bestuur.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.