Erasmus+ samenwerking met Christelijke Hogeschool KPH Wien/Krems (Oostenrijk, Wenen)

Erasmus+ samenwerking met Christelijke Hogeschool KPH Wien/Krems (Oostenrijk, Wenen)

Op 6 april 2017 bezocht het College van Bestuur de ‘Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Krems’ in Oostenrijk, Wenen. Het bezoek van rector Prof. Dr. A. Akgündüz en vice-rector Drs. E. Gökcekuyu vond plaats om ‘een intensieve samenwerking tussen beide hoger onderwijsinstellingen’ te starten, aldus de KPH op haar website: http://www.kphvie.ac.at/neues-an-der-kph/kph-news/article/besuch-des-rektors-der-islamischen-universitaet-rotterdam-an-der-kph-wienkrems.html .
Het CvB werd ontvangen door het KPH-bestuur bestaande uit rector Mag. Dr. Christoph Berger [MA] en vice-rectoren Mag. Notburga Grosser [MA] en Mag. Dr. Andreas Weissenbäck om vervolgens een inter-institutionele samenwerkingsovereenkomst te tekenen. Het moment werd bijgewoond door de President van de Islamitisch-Religieuze Autoriteit van Oostenrijk (IGGiÖ), dhr. Ibrahim Olgun (http://www.derislam.at/?f=news&shownews=2071&kid=1).

Tevens werd Prof. Dr. Akgündüz uitgenodigd door het ‘Institut Islamische Religion (IRPA)’, dat verbonden is aan de KPH, een lezing te verzorgen aan staf en studenten van de KPH getiteld ‘Symbolen in Islam’: http://www.kphvie.ac.at/institute/institut-islamische-religion-irpa/institut-islamische-religion-detailnachricht/article/prof-akguenduez-spricht-zum-thema-symbole-im-islam.html

Met de gestarte samenwerking zullen Islamic University of Applied Sciences Rotterdam en Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Krems mobiliteit van studenten en stafleden mogelijk maken binnen het Erasmus+ 2014-2020 Mobiliteitsprogramma van de Europese Commissie. Dit uitwisselingsprogramma maakt het voor studenten van (Europese) onderwijsinstellingen mogelijk hun kennis en ervaringen te ontplooien en stafleden om hun didactische en/of professionele vaardigheden verder te ontwikkelen.

Op de foto v.l.n.r.:
Drs. E. Gökcekuyu (Vice-rector IUR)
Mag. Dr. Christoph Berger [MA] (Rector KPH Wien/Krems)
Prof. Dr. A. Akgündüz (Rector IUR)
Dhr. I. Olgun (President Islamitisch-Religieuze Autoriteit Oostenrijk – IGGiÖ)
Mw. A. Shaker (Directrice IRPA instituut)
Vertegenwoordiger ‘Institut Jüdische Religion’
Mag. Dr. Andreas Weissenbäck (Vice-rector KPH Wien/Krems)

Op de foto v.l.n.r.:
Drs. E. Gökcekuyu (Vice-rector IUR)
Mag. Notburga Grosser [MA] (Vice-rector KPH Wien/Krems)
Prof. Dr. A. Akgündüz (Rector IUR)
Dhr. I. Olgun (President Islamitisch-Religieuze Autoriteit Oostenrijk – IGGiÖ)

Reageren is niet mogelijk