Reactie Islamitische Universiteit Rotterdam op Minister Bussemaker

Reactie Islamitische Universiteit Rotterdam op Minister Bussemaker

15 september 2016

Dit persbericht komt tot stand naar aanleiding van de uitlatingen inzake het wetsvoorstel ‘bescherming namen en graden hoger onderwijs’ vandaag in de Tweede Kamer. Minister Jet Bussemaker verklaarde vandaag aan de Kamer dat de IUR zou weigeren mee te werken aan een onderzoek van de NVAO. Echter dient verduidelijkt te worden dat vorig jaar rond deze tijd het instellingsbestuur van de IUR zelf het voorstel deed om tezamen met de NVAO een onafhankelijk onderzoek te doen naar maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef en burgerschap.

Na een positieve heraccreditatie van de Masteropleiding in 2015 heeft de IUR zelf het voorstel gedaan voor een onderzoek met als doel in welke mate het maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef en burgerschap verder en concreter vorm en inhoud krijgen in het onderwijs in beide opleidingen van de instelling

Hoewel volgens de WHW ‘maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef’ niet van toepassing is op de IUR als zijnde een rpho, heeft de onderwijsinstelling alsnog de welwillendheid getoond om zelf met het voorstel te komen tot een dergelijk onderzoek.

Echter, de IUR heeft keer op keer tevergeefs moeten constateren dat de eerder gemaakte afspraken inzake dit onderzoek telkens werden veranderd. Gezien deze constatering gedurende het afgelopen jaar werd louter duidelijk dat de NVAO onder zware druk lag van de Onderwijsinspectie en Minister Bussemaker. Hiermee werd het instellingsbestuur van de IUR duidelijk dat de lange arm van de Minister via de Onderwijsinspectie doorklonk in een onafhankelijk onderzoek van de NVAO.

De IUR heeft naast de bestaande verscheidene onderwijsactiviteiten in haar curriculum tevens het ‘maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef en burgerschap’ geïntegreerd in de module Capita Selecta, met als onderwerp ‘Grondrechten: vrijheid van godsdienst, vrijheid van meningsuiting en het non-discriminatie beginsel’. Het Ministerie van OCW werd expliciet uitgenodigd om in dit kader gastcolleges te verzorgen echter is door het Ministerie noch ingegaan op dit verzoek, noch is de moeite genomen te reageren op de uitnodiging.
Tevens heeft de rector, Prof. Dr. Ahmed Akgündüz, minister Bussemaker een persoonlijke brief aangeschreven met de intentie bijeen te komen voor een persoonlijke toelichting vanuit eigen perspectief. Ook op dit verzoek is de Minister niet ingegaan.

Voor vragen en opmerkingen neemt u contact op met:

Algemeen Secretaris
Dhr. A. Dündar
010-4854721
algsecretaris@iur.nl

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.