Boekpresentatie: “Introduction to Islamic Law” van Prof. Dr. Ahmet Akgunduz

Prof. Dr. Ruud Peters: “Dit boek van de heer Akgunduz is een constructieve bijdrage aan de discussie over Islamitisch Recht geschreven vanuit een Islamitische traditionele visie.”

Prof. Dr. Ahmet Akgunduz: Ik heb dit boek geschreven om zowel voor de Moslims als voor de niet-Moslims te dienen als een introductie in Islamitisch Recht; ik zal in mijn vervolgdelen dieper ingaan op specifieke aspecten van dit recht.

· Prof. Dr. Nevzat Yalcintas: Het Islamitisch Recht behelst een breed spectrum en het is noodzakelijk dat academici zich buigen over dit onderwerp en nieuwe onderzoeken doen; een bijdrage leveren aan deze tak van wetenschap is niet voor iedereen weggelegd. Prof. Akgunduz is een van die weinigen die op dit gebied een autoriteit zijn en de nodige bagage bij zich dragen om dat wel te kunnen doen.”

De Islamitische Universiteit Rotterdam gaat gewoon door met haar werk en haar constructieve bijdragen aan deze samenleving en aan de academische wereld. Na de viering van de erkenning op 8 juni was de IUR vandaag het toneel voor een boekpresentatie. Het boek dat gepresenteerd werd kwam uit de handen van de rector van de IUR, Prof. Dr. Ahmet Akgunduz. De titel van het boek is : “Introduction to oIslamic Law”, een eerste publicatie in de Engelse taal op dit specifieke gebied van de wetenschap gepubliceerd door de IUR Press. Natuurlijk zijn er vele boeken geschreven over dit onderwerp maar Akgunduz gaf zijn visie op dit recht.

Prof. Dr. Ruud Peters van de Universiteit van Amsterdam, expert op het gebied van Islamitisch Recht werd gevraagd om een bijdrage te leveren voor deze boekpresentatie. Hij werd gevraagd omhet boek kritisch door te nemen en van commentaar te voorzien. Dat deed hij ook met grote deskundigheid.

De dag werd geleid door Prof. Dr. Henk Jochemsen, professor Reformatorische Filosofie aan de Universiteit van Wageningen.

Prof. Ruud Peters begon zijn bijdrage met felicitaties richting de IUR en de rector vanwege zijn degelijke boek. Hij vond het een indrukwekkend werk temeer omdat het de traditionele visie weergeeft van de Islamitische geleerden. Wel vond Prof. Peters dat Akgunduz te summier is ingegaan op de discussies van Goldziher en Shacht. Dat had de heer Peters graag wel gezien. Een andere opmerking van de heer Peters was de traditionele benadering van Akgunduz. Prof. Peters die het boek beschreef als een indrukwekkend meesterwerk gaf aan dat hij benieuwd is naar de vervolgdelen die in het boek zijn aangekondigd.

Daarna nam de schrijver van het boek, Akgunduz het woord. Hij gaf aan waarom hij de behoefte voelde om dit werk te schrijven. Gedurende mijn verblijf in Nederland heb ik geobserveerd dat de kennis over Islamitisch Recht zeer summier is bij zowel de Moslims als de niet-Moslims. Ook de werken van Westerse geleerden, die ik uitvoerig heb bestudeerd, vond ik niet voldoende recht doen aan de ware rechtsleer van de Islam begon Akgunduz zijn verklaring. Hij gaf een aantal praktijkvoorbeelden van situaties waarmee hij te maken had gekregen in de afgelopen jaren, zowel van de zijde van Moslims als de niet-Moslims. Al deze zaken bij elkaar hebben ertoe geleid dat hij dit werk is gaan schrijven. Hij beloofde dat hij vaart zal maken met de andere delen die hij in gedachten heeft, dat zijn de boeken over de basisprincipes van Islamitisch Recht (Fiqh), over Islamitisch Publiek recht en Islamitisch Privaatrecht. Daarmee sloot hij zijn betoog af en dankte de aanwezigen voor hun komst.

De dagvoorzitter maakte van de gelegenheid gebruik om een discussie los te maken onder de aanwezigen en die kwam ook echt los. Er werd onder andere de vraag gesteld waarom er een behoefte is aan een dergelijk boek in een niet-Islamitisch land en een niet-Islamitische omgeving. Akgunduz beantwoordde deze vraag met de verwijzing naar enkele gebeurtenissen waarvan hij getuige is geweest en ook naar de ervaringen die hij heeft gehad die hem duidelijk hadden gemaakt dat er een totale misverstand bestond op het gebied van Islamitisch recht. Zelfs individuen gingen zo ver dat ze dachten dit recht zomaar zelf toe te kunnen passen. Hij wilde dus op hoog niveau een bijdrage leveren aan deze samenleving en de academische wereld om tot een betere begrip van dit recht te komen.

Na de discussie ronde werd het boek gepresenteerd aan de voorzitter van de Stichting Bestuur van de IUR, de heer Prof. Dr. Nevzat Yalcintas. Het boek werd de heer Yalcintas aangeboden door de voorzitter van QANU, de heer Dr. Jan Veldhuis.

Nadat hij het boek in ontvangst had genomen sprak de heer Yalcintas de aanwezigen toe. Hij dankte de heer Akgunduz voor zijn mooie werk maar hij dankte ook de staat der Nederlanden voor de gastvrijheid en de vrijheid waarin het mogelijk werd gemaakt dat een instelling als deze geopend en gerund kon worden. Hierna trok de heer Yalcintas aandacht voor een aantal belangrijke aspecten. Hij vond het zeer goed dat Akgunduz dit boek heeft geschreven omdat het gebied van Islamitisch Recht zo breed is en zo allesomvattend dat het belangrijk is voor een ieder die er maar iets mee te maken heeft, er kennis van te nemen. Hij gaf ook aan dat Islamitisch Recht in alle aspecten van het dagelijks leven van de Moslim aanwezig is.

Hierna ging de heer Yalcintas in op de vraag of de heer Akgunduz wel de nodige bagage had om hierover te publiceren. Hij vond van wel omdat hij Akgunduz al van jongs af aan kent. Akgunduz heeft een zeer goede en gedegen opleiding gekregen in de Arabische taal en de Islam al toen hij klein was, van zijn vader. Daarna heeft hij zijn academische vorming op het gebied van recht aan de Universiteit van Istanbul en zijn vorming op het gebied van theologische studie aan de Universiteit van Erzurum behaald. Dus hij is terdege bewust van zijn zaak zei Yalcintas. Ook heeft Akgunduz zijn studie voortgezet met academisch werk elders op de wereld. Zijn boeken, zoals de twaalf volumes tellende Ottomaanse Legale Codes, zijn zeer belangrijk geweest gaf Yalcintas aan. De conclusie van de heer Yalcintas was inderdaad positief over de capaciteiten van Akgunduz om op dit gebied recht van spreken te hebben. Want zei Yalcintas, er zijn maar weinig mensen die op dit gebied van betekenis kunnen zijn. De heer Yalcintas ging zelfs zover dat hij Akgunduz vergeleek met Cevdet Pasha, een grote jurist uit de negentiende eeuwse Ottomaanse Rijk, onder wiens leiding de “Madjalla al Oomoor al Adlijja” (Codifices van de Sharia) is vervolmaakt. Yalcintas zei: “Indien Akgunduz de andere delen van zijn boek ook publiceert zal hij na Cevdet Pasha de tweede persoon zijn van Turkse bodem die een zeer belangrijke bijdrage levert aan de totstandkoming van een juiste beeld over het Islamitisch Recht.”

Yalcintas sloot zijn betoog af met een smeekbede voor Akgunduz waarin hij God om een lang en gezond leven vroeg voor Akgunduz om zijn werken af te kunnen maken. Een leven vol geluk, vol plezier en vooral bid ik tot God dat hij Akgunduz omringt met mensen die van hem houden en mensen van wie hij zal houden en die ook betrouwbaar zijn.

Na deze woorden werd de boekpresentatie afgesloten met het overhandigen van bloemen en geschenken waarna de gasten werden getrakteerd door de IUR op versnaperingen en drank.

De IUR kon weer terugkijken op een geslaagde middag.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.