Eerste Publicatie over Hadithwetenschap in het Nederlands

Dr. Ozcan Hidir, de decaan van de Faculteit der Islamitische Wetenschappen is de eerste persoon met een Islamitische achtergrond die in de Nederlandse taal een academisch werk heeft gepubliceerd op het gebied van Hadithwetenschap. Zijn boek: “Inleiding tot de Hadithwetenschap” is zeer recent uitgegeven en is dan ook beschikbaar.

De heer Hidir, geboren in 1967 in Turkije, heeft zijn studie in de Islamitische Wetenschappen aan de Islamitische Universiteit van Medina in het jaar 1992 afgerond. Hij heeft aan de Marmara Universiteit zijn Hogere Licentiaat in het jaar 1995 behaald en in 2000 is de heer Hidir gepromoveerd aan het Instituut voor Sociale Wetenschappen van de Universiteit van Marmara. In de periode 1985 – 1987 heeft hij ook gewerkt als Imam in dienst van het Presidium voor Religieuze Zaken van Turkije en van 1993 – 2000 heeft hij als onderzoeker dienst gedaan voor het Centrum voor Wetenschappelijke Onderzoeken (ILAM) in Istanbul. Aan de Stichting voor Islamitisch Onderzoek (ISAV) heeft Hidir ook gewerkt als redacteur. Sinds 2002 werkt de heer Hidir als docent aan de Islamitische Universiteit Rotterdam op het gebied van Hadith.

De heer Hidir werkt sinds een aantal jaren aan zijn boek in het Nederlands over de Hadithwetenschap. In dit boek behandelt hij de ontstaansgeschiedenis, literatuur en methodologie van Hadithwetenschap; ook gaat hij in op de kritische benaderingen van de Hadith.

Dit werk is een belangrijk product van zowel de heer Hidir als de IUR omdat het een van de twee belangrijkste bronnen van de religie Islam behandelt. De Hadith zijn namelijk onderdeel van de soenna en dit zijn de overgeleverde uitspraken en handelingen van de Profeet Mohammed(vzmh). Het boek stelt een aantal aspecten van de hadith aan de orde waarin de context van de niet-Islamitische samenleving, i.c. Nederland, in acht wordt genomen.

Het boek is een goed geschreven academisch werk dat voor vele studenten kan dienen als een studieboek maar ook andere belangstellenden, onderzoekers of leken kunnen het boek raadplegen voor verdieping in een van de bronnen van de Islam.

De schrijver geeft ook aan het eind van zijn werk een literatuurlijst om degenen die verdieping zoeken middelen aan te kunnen reiken.

In zijn boek ruimt de heer Hidir ook plaats in voor het Sjiietisme terwijl het boek geschreven is vanuit het perspectief van Ahl-as-soenna. Dit is namelijk het perspectief waartoe de meerderheid van de moslims in Nederland en in de rest van de wereld toe behoort.

Wij feliciteren de heer Hidir met zijn prachtige werk en wensen hem veel succes toe met zijn werkzaamheden.

U kunt het boek kopen in ons centrum voor boekenverkoop of bestellen via mail of iurpress.nl . De gegevens staan hieronder.

Ozcan Hidir, Inleiding tot de Hadithwetenschap, (Rotterdam: IUR Press, 2010), Paperback, 196 pp. Price 15 Euro plus Post Costs. ISBN 978-90-807192-7-9.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.