Eerste erkenning voor de Islamitische Universiteit Rotterdam is groots gevierd

Prof. Dr. Ahmet Akgunduz: Islam beschouwt de hele mensheid als één familie. Onze gemeenschappelijke punten zijn dat we allen God aanbidden en dat we allen de kinderen van Adam zijn

Prof. Dr. Mehmet Gormez: “Deze Universiteit heeft een missie vol te brengen in de Nederlandse samenleving: een constructieve bijdrage leveren aan deze samenleving”

Prof. Dr. Jan Peters: Honderd Jaar geleden was de oprichting van een Katholieke Universiteit in dit land ook groot nieuws”

Prof. Dr. Rasit  Kucuk: “Dank aan de regering en de staat die het mogelijk heeft gemaakt dat deze Universiteit opgericht kon worden en zich mag handhaven binnen de geldende kaders”

De Islamitische Universiteit Rotterdam heeft eindelijk haar eerste erkenning verkregen met een positief besluit van de Nederlandse Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Deze beslissing van de NVAO is op 20 Mei jl. gevallen en is de opleiding Master Islamitische Geestelijke Verzorger van de IUR officieel geaccrediteerd. De instelling krijgt hiermee dezelfde rechten en plichten behalve budgettering die ook andere Universiteiten in Nederland hebben. Deze erkenning heeft de IUR groots gevierd aan de Bergsingel 135 te Rotterdam. Aanwezig waren diverse vertegenwoordigers van verschillende organisaties, ambassadeurs van Islamitische landen en vertegenwoordigers van NGO’s. Onder de aanwezigen waren er de vertegenwoordiger van de Turkse ambassade, mevrouw G. Babadogan, de  ambassadeur van Yemen, de ambassadeur van Iran, de ambassadeur van Irak; vertegenwoordigers van landelijke politiek, mevrouw Kathleen Ferrier van de CDA en de heer Coskun Coruz. Ook aanwezig waren vertegenwoordigers van de lokale partijen, de fractievoorzitter van CDA Rotterdam, de heer W. Tempel en de heer M. Cetin. Namens de PvdA was aanwezig de heer F. el Haji. Van het Kenniscentrum, een partner van de IUR, was aanwezig mevrouw Welmoet Boender.  De heer V. Gungor, de voorzitter van UETD Nederland was ook gekomen om deze vreugde te delen. Ook vele vertegenwoordigers van de pers waren alom vertegenwoordigd. Uit de zakenwereld waren aanwezig de voorzitter van HOTIAD, de heer Turgut Torunogullari en leden van HOTIAD, de heren Metin Yilmaz en Gulali Alkilic. Ook de religieuze en culturele zelforganisaties waren vertgenwoordigd tijdens de receptie. Van SICN, Stichting Islamitisch Centrum Nederland was de voorzitter de heer Haydar Akkaya aanwezig,  van de Federatie van Educatieve en Culturele Centra  (FECC) de heer Bekir Karlığa en  namens de CMO de heer Ebubekir Öztüre.  Ook de Dienst  Geestelijke Verzorging van de Dienst Justitiele Inrichtingen verbonden aan het Ministerie van Justitie was vertegenwoordigd. De heer Mohammed Ajouaou, Hoofd Islamitische Geestelijke Verzorger bij deze dienst,  die zelf de receptie niet kon bijwonen in verband met zijn voorbereidingen voor de verdediging van zijn proefschrift  “de Imam achter de Tralies” had een afvaardiging gestuurd. De adjunct van deze afdeling de heer Sefa Bağcı en een collega waren dan ook aanwezig bij de receptie.

De receptie voor de erkenning begon met een recitatie uit de Koran, door de heer Dr. Mustafa Akdemir. Hierna nam de rector, de heer Prof. Dr. Ahmet Akgunduz het woord en hij bedankte de aanwezigen voor hun komst. Het was voor de IUR bemoedigend om de aanwezigen in zo een grote getale te zien opkomen. De rector gaf informatie over de procedure voor de erkenning en ook gaf hij aan hoe de IUR denkt verder te gaan. Hij sloot zijn betoog af met een wijsheid uit de Islam waarin aangegeven wordt dat de hele mensheid als een gezin wordt beschouwd. De Schepper is een en de vader van deze mensheid, Adam, is een vertelde Akgunduz. Deze eenheid zorgt ervoor dat er geen verschil tussen mensen bestaat en dat we elkaar moeten respecteren en in hun waarde moeten laten.

Na deze toespraak van de heer Akgunduz nam de heer Prof. Dr. M. Gormez het woord. De heer Gormez is vice-voorzitter van het Presidium voor Religieuze Zaken in Turkije. (T.C. Diyanet Isleri Baskanligi). Hij gaf in zijn betoog aan dat de relatie tussen mensen alleen en enkel gebaseerd mag worden op kennis, wijsheden en ethiek. Termen als integratie, assimilatie, samensmelting zijn termen die ontleend zijn aan de Chemie voor weergave van de relatie tussen chemische middelen. Deze termen kunnen we in de Sociale Wetenschappen niet gebruiken. In de interactie tussen mensen moeten we uitgaan van normen en waarden, van kennis, van wijsheden en van ethiek. De heer Gormez vervolgde zijn verhaal met een vergelijking uit de Turkse literatuur waarin de held Ferhat om zijn geliefde Shirin te bereiken bergen doorboort. Geen enkele berg was voor hem te groot. Wij moeten als mensen Ferhat nabootsen maar onze geliefden moeten ethiek, wijsheid en kennis zijn. De heer Gormez sloot zijn betoog af met een oproep aan iedereen om in de toekomst de menselijke relaties, de relaties tussen Oost en West en vooral de relatie tussen de Islamitische wereld en de niet-Islamitische wereld te funderen op deze fundamenten.

Na de heer Gormez, nam de heer Prof. Dr. Jan Peters het woord; de heer Jan Peters sprak als kersverse lid van de Raad van Toezicht van de Islamitische Universiteit Rotterdam. In zijn betoog gaf de heer Peters aan hoe moeilijk de Katholieke Universiteiten het gehad hebben op de weg naar erkenning en vooral bekostiging. Ze hebben er 25 jaar op moeten wachten zei de heer Peters. Maar zoals de Katholieke Universiteiten niet hebben opgegeven en door zijn gegaan met hun strijd en inspanningen om het van de grond te krijgen moet de Islamitische gemeenschap ook doorgaan en volhouden in het vestigen van een Islamitische Universiteit in Nederland. Met deze erkenning is daartoe een eerste stap gezet zei de heer Peters. Hij gaf wel aan dat er nog een hele weg te gaan is. De IUR heeft nog een hoop werk te verzetten. Professor Jan Peters gaf aan dat de IUR zich open moet stellen voor samenwerking met andere instellingen; de IUR moet ook de niet-Moslims die deze instelling een warm hart toedragen engageren bij deze missie. Zij moet ook openstaan voor andere groepen dan alleen de Turkse en de Marokkaanse gemeenschap. Alleen dan kan zij een volwaardige speler zijn in het Hoger Onderwijs bestel zei de heer Peters.

Als laatste was de heer Prof. Dr. Rasit Kucuk aan het woord. De heer Kucuk, decaan van de Faculteit Theologie aan de Marmara Universiteit in Istanbul, begon zijn toespraak met een woord van dank aan alle aanwezigen maar vooral aan de Nederlandse regering en staat die een dergelijk samenzijn mogelijk maakt. Hij dankte de autoriteiten voor de toestemming die gegeven is om een dergelijke Universiteit in Nederland op te kunnen richten. De heer Kucuk gaf aan dat de IUR met al haar personeel, te beginnen met de rector en de decaan, in staat is om de verantwoordelijkheid te dragen die een dergelijke academische instelling met zich meebrengt. De bijdrage die deze instelling op het gebied van conflicten binnen de Moslim gemeenschap en de conflicten tussen de Moslims en de niet-Moslims of de integratie van de Moslims in Nederland, kan leveren is van onschatbare waarde zei de heer Kucuk. De IUR moet zichzelf nog bewijzen na deze erkenning maar daartoe heeft zij een eerste stap gezet en deze eerste stap zal gevolgd worden met vervolg stappen. De heer Kucuk sprak de overtuiging uit dat indien de IUR zichzelf blijft bewijzen en de verantwoordelijkheid kan dragen zal de Nederlandse overheid er niet voor schromen om deze instelling te ondersteunen.

Na deze woorden van de heer Kucuk werden door de rector en de decaan van de IUR geschenken overhandigd aan de gastsprekers. Ze kregen allen een kunstwerk uit het Kunstcentrum van de IUR aangeboden

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.