Eerste erkenning Islamitische Universiteit Rotterdam

Mijlpaal in de Geschiedenis van het Hoger Onderwijs in Nederland:  Eerste erkenning Islamitische Universiteit Rotterdam

De Islamitische Universiteit Rotterdam (IUR), opgericht in 1997, is een Nederlandse universiteit op islamitische grondslag. De IUR wil bevorderen dat de Islamitische traditie binnen de hedendaagse Nederlandse maatschappij op een wetenschappelijke manier wordt bestudeerd. Daarop gericht biedt zij academische opleidingen aan met een curriculum waarvan de wetenschappelijke tradities die in de islamitische wereld zijn uitgekristalliseerd een belangrijk deel uitmaken.

De IUR heeft momenteel één volledige faculteit, de Faculteit der Islamitische Wetenschappen, waarbinnen het onderwijsprogramma is opgezet volgens de bachelor-master structuur. Hier kunnen de studenten instromen in vier opleidingen: Bachelor Islamitische Wetenschappen, Master Islamitische Wetenschappen, Master Islamitische Geestelijke Verzorging en Master Imam opleiding.  In de bachelorfase leidt het onderwijs de student binnen in de wereld van de islamitische intellectuele traditie en geeft deze een plaats in de actuele maatschappelijke en wetenschappelijke context, zowel nationaal als internationaal. Daarmee wenst de IUR bij te dragen aan de academische vorming van een breed geschoold intellectueel moslimkader waaraan een groeiende behoefte bestaat. In de masterfase bestaat de mogelijkheid voor studenten om zich verder te verdiepen in een specifiek onderdeel van de islamitische intellectuele traditie, of zich verder te bekwamen tot geestelijke verzorger of imam.

Buiten deze faculteit worden er cursussen en workshops verzorgd op het gebied van taal en cultuur en kunstuitingen uit de islamitische traditie. Voorbeelden van cursussen zijn de cursussen kalligrafie, papiermarmeren (Ebru), Arabische taal en muziek, waaronder het bespelen van de rietfluit; daarnaast verzorgt de IUR ook programma’s voor mensen die zich willen verdiepen in de Islam zonder een volledige opleiding te willen volgen. Ook heeft de IUR een Koran Recitatie Instituut waar de tien stijlen van Koran recitatie worden gedoceerd door docenten die allen de zogenaamde idjaazaa voor  Koran recitatie bezitten. De IUR verzorgt ook programma’s op locatie. Medewerkers  van de IUR nemen regelmatig deel aan seminars, congressen en lezingen, zowel nationaal als internationaal. Het College van Bestuur van de IUR heeft zich reeds in 2001 voorgenomen een aanwijzingsprocedure te starten om erkend te worden als hoger onderwijs instelling volgens de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Als stap in dit proces is de IUR is  op 8 en 9 oktober 2009 door een visitatiecommissie van de QANU, gevisiteerd en beoordeeld op haar postinitiële opleiding Master Islamitische Geestelijke Verzorger. De visitatiecommissie heeft een positief oordeel gegeven over deze opleiding en de NVAO (de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie voor het Hoger Onderwijs) heeft op basis van dit rapport op 20 mei 2010 haar positieve oordeel gegeven over de accreditatie van de bovengenoemde opleiding (besluit nummer: 4042). Met dit heugelijke bericht heeft de IUR een eerste stap gezet op de weg naar een volledige erkenning binnen het Nederlandse Hoger Onderwijs. De IUR is zeer verheugd over dit gebeuren. Het is een historisch moment. Instellingen voor hoger onderwijs worden per opleiding beoordeeld; de IUR zal zich nu richten op de erkenning van de andere bovengenoemde opleidingen .

De IUR zal op 8 juni  een receptie houden voor alle belangstellenden om deze erkenning niet ongemerkt voorbij te laten gaan. U bent vanaf 14.00 uur van harte welkom  voor het bijwonen van deze receptie om deze vreugde met ons te delen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.