Appèl tot tolerantie

(Appèl tot tolerantie)
In samenwerking met Stichting Film in de Buurt, de Islamitische Universiteit Rotterdam (IUR) en andere zelforganisaties organiseerde Stichting Arabisch Forum in Nederland vier Arabische en islamitische culturele dagen. Deze vonden plaats van 17 tot en met 20 december 2009, op twee locaties: de IUR aan de Bergsingel 135 en in de Humanitas-zaal aan de Sint Jobskade 140.
De Arabische en islamitische culturele dagen gingen van start op donderdag 17 december om 19.00 uur met een klein openingsfeest. Een eerste welkomstwoord werd gehouden door Khaled Chouket, voorzitter van Stichting Arabisch Forum. Khaled Chouket heette het publiek welkom en bedankte de subsidiënten en ondersteunende en samenwerkende organisaties voor hun bijdragen om deze manifestatie mogelijk te maken. Vervolgens noemde hij het punt dat we ons in moeilijke tijden bevinden, waarin veel radicale stemmen te horen zijn. Daarom heeft zijn organisatie een initiatief willen lanceren dat vanuit de Arabische en islamitische gemeenschap aandacht besteedt aan tolerantie in de samenleving.
Een tweede welkomstwoord werd gehouden door Ahmet Akgunduz, voorzitter van de Islamitische Universiteit Rotterdam. Ahmet Akgunduz noemde het feit dat de islam als religie en cultuur altijd een belangrijke plaats heeft ingeruimd voor tolerantie en respect. Voorts ging hij in op het feit dat een klein aantal moslims zich dan negatief mag gedragen, maar dat de meerderheid van de moslims slechts een positieve bijdrage levert aan de multiculturele samenleving. Ook sprak hij over de kunst in de islamitische geschiedenis en over de rol van kunstenaars, dichters en denkers bij het aanvaarden van humanitaire normen als liefde, respect en tolerantie. De heer Akgunduz besloot zijn welkomstwoord door te zeggen dat de Islamitische Universiteit zeer blij is met de samenwerking met het Arabisch Forum en met Stichting Film in de Buurt. Gaarne stuurt hij de boodschap aan de Nederlandse samenleving dat moslims bereid zijn om onze maatschappij te beschermen tegen haat, radicalisering en terrorisme.
Tijdens de vier Arabische en Islamitische Culturele Dagen vonden de volgende activiteiten plaats:
1. Beeldende-kunsttentoonstelling, gehouden op 17 december. Locatie: IUR
Aan deze tentoonstelling, die als titel De zeven kleuren van de hemel had, deden de volgende Europese kunstenaars van Arabische afkomst mee:
Helen Khoury: een kunstenares van Libanese afkomst, afgestudeerd aan de Willem de Koning Academie te Rotterdam en adviseur van de Gemeente Krimpen a/d IJssel op het gebied van kunst en cultuur. Een van haar favoriete onderwerpen is ‘De vrouw’.
Karim Omayri: afkomstig uit Irak, alwaar hij afstudeerde aan de Bagdad Kunstacademie. Omayri woont en werkt al jaren in Nederland. Door zijn bijzondere stijl heeft hij altijd veel aandacht van de recensenten gekregen.
Hareth Muthanna: een kunstenaar van Irakese afkomst. Muthanna heeft kunst gestudeerd in Bagdad en aan de Willem de Koning Academie in Rotterdam. Hij woont en werkt al jaren in Rotterdam en heeft deel genomen aan vele tentoonstellingen, zowel lokaal als internationaal.
Mongi Farhani: een kunstenaar van Tunesische afkomst, die woont en werkt in Boxtel. Farhani studeerde theater in Italië en heeft naast beeldende kunst ook interesse in onder andere audiovisuele techniek.
Deze kunstenaars met verschillende achtergronden droegen met 51 nieuwe kunstwerken aan deze tentoonstelling bij. De expositie was een groot succes. Dit was de eerste keer dat de IUR een dergelijke tentoonstelling organiseerde voor een groot publiek en voor kunstenaars van buiten de universiteit. De kunstwerken werden speciaal gemaakt om de boodschap van tolerantie te benadrukken. De tentoonstelling De zeven kleuren van de hemel is door 580 mensen van verschillende nationaliteiten bezocht.

2. Arabische nacht: muziek en poëzie, gehouden op 18 december. Locatie: Humanitas-zaal
De deelnemers aan de Arabische nacht, die tweeënhalf uur duurde, waren drie dichters en twee muzikanten:
Arjen Duinker: deze dichter won diverse landelijke prijzen waaronder recentelijk de Gedichtendagprijzen 2010. Hij publiceerde een roman en twaalf dichtbundels in diverse landen, waaronder Italië, Frankrijk, Iran en Rusland. Momenteel schrijft Duinker teksten voor toneel en film.
Lamia Makaddam: deze dichteres uit Tunesië is afgestudeerd in de Arabische taal en literatuur en is werkzaam als vertaler. In 2001 won zij in Nederland een literaire prijs. Makaddam woont en werkt in Den Haag.
Salah Hassan: de Irakese dichter Salah Hassan moest in 1992 zijn land verlaten. In 1995 kreeg hij politiek asiel in Nederland. Hassan is dichter, toneelschrijver, journalist en criticus.
Malika: een zanger van Marokkaanse afkomst die een aantal liedjes van grote soefidichters vertolkte. Het ging met name om gedichten van Mawlana Jallal eddine el Roumi, Al Naqshabandi en Al Bustami.
Jameel: een muzikant die de qanun bespeelde. Dit is een oosters instrument, oorspronkelijk ontworpen door de soefifilosoof El Farabi. Het soefisme is de tolerante spirituele beweging in de islamitische cultuur.
De Arabische nacht is door 112 mensen bezocht.

3. Conferentie over islam en tolerantie, gehouden op 19 december. Locatie: IUR
Aan deze conferentie namen de volgende sprekers deel:
Ahmet Akgunduz: deze rector aan de Islamitische Universiteit Rotterdam is onder andere deskundig op het gebied van islamitisch recht en van de geschiedenis van het islamitisch recht en de ontwikkeling daarvan.
Kamal Omran: deze spreker is onder andere algemeen directeur bij de Al Zaytouna Radio van de heilige Koran in Tunesië, hoogleraar aan de Tunis Universiteit in Tunesië en schrijver van tientallen boeken en artikelen op het gebied van islamitische studies. Omran is speciaal voor deze conferentie uit het buitenland overgekomen.
Abdelhusein Shaban: behalve schrijver en deskundige in de internationale en Arabische strategische zaken is Shaban onder andere bestuurslid van vele internationale en Arabische organisaties en schrijver van tientallen boeken. Shaban is speciaal voor deze conferentie uit het buitenland overgekomen.
Ozcan Hidir: deze decaan aan de faculteit islamitische wetenschappen aan de IUR is onder andere deskundige op het gebied van onderzoek naar invloeden van het Jodendom en het christendom op de Hadith en heeft vele publicaties op zijn naam staan.
De sprekers behandelden vier thema’s, die alle een link hebben met het hoofdthema tolerantie. (Zie de bijgevoegde papers voor de integrale teksten.) De conferentie werd bezocht door 223 mensen van diverse nationaliteit, maar vooral autochtonen. Ook waren er veel medewerkers aanwezig van algemene instellingen als de gemeente Rotterdam en de politie Rotterdam. De reacties van het publiek liepen uiteen maar men was het eens over het volgende:
In het algemeen concentreren de media zich meer op radicale situaties, want dat betekent actie. De Arabische en culturele dagen zijn saai voor hen.
Radicalisering is universeel. Het fenomeen doet zich niet alleen voor in de islam maar steekt de kop op in alle culturen en regio’s.
Mensen in Nederland hebben weinig kennis van de islam als religie en culturele stroming. Zij zijn daarentegen wel bekend met het negatieve gedrag van bepaalde moslims.
De samenleving is verantwoordelijk voor alle gemeenschappen en culturen die in ons land wonen.
De bestrijding van terrorisme kan niet alleen militair of door de politie worden opgelost; kunst en cultuur kunnen ook een grote rol spelen.

4. Filmdag, gehouden op 20 december. Locatie: IUR
Tijdens de filmdag werden er drie Europees-Arabische films gedraaid:
Bab Al Samah (Francesco Sperandeo, Tunesië, 2008)
Vrijdagavond (André Pijnappel, Nederland, 2009)
Geraakt (Mongi Farhani, Nederland, 2009).
De film Geraakt beleefde zijn première. Elk van de films handelde over respect, begrip en de problematiek van de samenleving. Er waren twee filmmakers aanwezig: André Pijnappel en Mongi Farhani. Na de filmvoorstellingen was er een debat tussen filmmakers en publiek. De films werden bezocht door 76 mensen. Na het debat vond er een afsluitende receptie plaats.

________________________________________

Appèl tot Tolerantie

Kunst tegen radicalisering
In grote delen van de wereld –waaronder ook West- Europa – worden bij begrippen als ‘de Islam’ en ‘de Arabische wereld’ vaak het beeld van de gebeurtenissen van 9/11 opgeroepen. De Arabische wereld wordt vaak geassocieerd met het begrip ‘geweld’.
De waarheid is echter anders. Binnen de Arabische/Islamitische wereld, met name in de sociaal-culturele sfeer bestaan veel verschillende bewegingen met een spirituele c.q. tolerante achtergrond, deze zijn gecreëerd door schrijvers, dichters en andere vooral artistieke mannen en vrouwen.
Zij streden voorheen en in het heden volop voor een universele en humanitaire interpretatie van de heilige Islam. Hun teksten en uitingen bevatten een breed scala aan prachtige ideeën/beelden voor alle mensen in de hele wereld: mooie gedachten, gedichten, theater, muziek, dans, beeldende kunst etc. Deze kunstuitingen hebben vaak veel diepgang en kennen een grote passie voor humaniteit, liefde, natuur: het gedachtegoed en de uitingen daarvan zijn rijk en prachtig om te lezen, te zien en te ondergaan. Deze stromingen zijn hier onbekend, maar verdienen een kans om onder de aandacht te worden gebracht van de mensen in Nederland en Europa zodat ook zij er met volle teugen van kunnen genieten en erover in discussie te gaan.
Stichting het Arabisch Forum in Nederland is al sinds 1999 actief in de Arabisch-Islamitische gemeenschap, deze stichting werkt al jaren vanuit progressief-tolerante uitgangspunten en organiseerde de afgelopen 10 jaren diverse activiteiten in Nederland met Rotterdam als centraal punt. Een paar voorbeelden daarvan zijn o.a.
– een symposium over Islam & tolerantie;
– een festival speciaal gericht op Islamitische vrouwen;
– een educatief-cultureel programma over ‘Milieu’;
– het Cirkel-festival
Sinds 2000 bestaat er ook het maandblad Al Masir, dé stem van de liberaal-progressieve beweging in de Arabisch-Islamitische gemeenschap in Nederland.
In 2009 heeft Stichting het Arabisch Forum in Nederland het initiatief genomen om deze keer kunst en cultuur een duidelijke rol te geven, op zoek naar een ander spoor om openheid tussen verschillende culturen te scheppen in plaats van geslotenheid, onbekendheid, haat of slechts zinloze radicalisering.
We geloven erin, dat de universele, culturele en humanistische normen en waarden zowel de basis vormen van de westerse moderniteit als van de spirituele, tolerante bewegingen, die in de Islamitische cultuur al eeuwen bestaan en in deze cultuur nog steeds voortleven.
Deze bewegingen maken de laatste decennia een grote ontwikkeling en bloei door. Zij hebben een grote invloed op de moderne kunst en cultuur in Arabische en Islamitische landen.  Een belangrijke stroming daarbinnen is het Soefisme, al in de 13e eeuw op weg geholpen door de verlichte Mawlana Jalal Eddin Roumi. Zijn visie, later gedeeld door vele kunstenaars en denkers uit de Islamitisch-Arabische wereld roept op tot het: Appèl tot Tolerantie.
Bovendien willen we het gevoel bij Nederlanders versterken, dat er meer algemene, overeenkomstige waarden bestaan tussen de Westerse en Islamitische cultuur. Deze algemene waarden (en normen) kunnen het integratie- en emancipatieproces vergemakkelijken, c.q. positief beïnvloeden.
Onze manifestatie is een mogelijkheid om mensen kennis te laten maken met oude en moderne uitingen van inspirerende kunstvormen uit de Arabisch-Islamitische wereld, uitgaande van tolerantie en bezinning/spiritualiteit.
Tolerantie is een humanitaire, universele waarde die we nodig hebben om van een economisch-politiek gepolariseerde wereld dichter te komen bij een ‘verbonden’ samenleving.
Het festival zal uitdrukkelijk multidisciplinair qua programmering zijn en multicultureel en intergenerationeel wat betreft publiek, ook al zal er bij dat laatste meer expliciet de aandacht gericht worden op mensen van 16-35 jaar. Uitgangspunt echter blijft, dat iedereen qua leeftijd van harte welkom is.
Het zal gaan om kunstvormen als: poëzie, dans, beeldende – en schilderkunst, muziek, literatuur en theater. Deze vormen zullen centraal staat in de performances, waar mensen kennis van kunnen nemen en van kunnen genieten om er vervolgens over in discussie te gaan met de makers en organisatoren.
Het festival wil laten zien dat ook de Islam openstaat voor tolerantie en openheid in tegenstelling tot de vaak vermeende geslotenheid en radicalisering. Al eeuwen lang bestaat er bijv. het Soefisme, een spirituele stroming uit de Islamitisch-Arabische wereld, die uitgaat van openheid en tolerantie.

 http://www.arabischforum.nl/

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.