“De Onbekende Ottomaan” in Egypte

“De Onbekende Ottomaan” in Egypte

Tussen 04-11 december is Prof. Dr. Ahmet Akgunduz naar Egypte gegaan om een aantal lezingen te geven in een aantal steden, zoals de hoofdstad Cairo en Alexandrie. Het onderwerp van de lezingen was de Ottomaan. De heer Akgunduz was hiervoor uitgenodigd door een aantal universiteiten en culturele instellingen.  Het was een bijzondere ervaring die het vermelden waard is. De organisatie van de lezingen was in handen van een zeer bekende schrijver de heer Makhfooz Abdoerrahman. Sommige van deze activiteiten die zich gedurende die week hebben afgespeeld hebben we hieronder voor u hieronder kort samengevat.

  1. Allereerst de lezing“Al Djam’iyya At-Taariegiyya” (Instituut voor Geschiedenis ) met als onderwerp de Geschiedenis van het Ottomaanse Rijk en het Rechtssysteem ervan. Hier werden zeer kritische vragen gesteld. De grootste zorg van de mensen aldaar was het ontbreken van samenwerking met Turkse historici waardoor er in Egypte, ook onder invloed van buitenlandse historici, een beeld is ontstaan van het Ottomaanse Rijk als een bezetter. De reactie van Prof. Akgunduz was:Tijdens de Periode van Cumhuriyet ( na de stichting van Turkse Republiek) veranderden de Turkse historici van houding tegenover de Ottomanen en slechts vijf procent van hen kende de Arabische taal, bovendien waren ze niet begaafd met kennis over de Islamitische wetenschappen waardoor vele Ottomaanse termen en instellingen verkeerd zijn overgebracht. Er waren vele voorbeelden van namen te geven die probeerden een nieuwe geschiedenis te schrijven.

 http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=236204&IssueID=1615

  1. De tweede belangrijke discussie was“Al Madjlis Al A’la li Ath-Thaqaafa”, oftewel de Hoge Raad van Cultuur.  Er waren zeven professoren die gespecialiseerd waren in geschiedenis die ook deel hadden genomen aan deze discussie die meer dan tweehonderd wetenschappers, journalisten en mensen van audio-visuele media bij elkaar bracht en drieeneenhalf uur duurde. Het onderwerp van discussie was in zijn geheel het nieuw in de Arabische taal verschenen versie van het boek van Prof. Akgunduz: “De Onbekende Ottomaan”. Na lange discussies begreep de heer Akgunduz dat het nodig is om de wetenschappelijke wereld in Egypte te categoriseren. De eerste categorie zijn de seculiere wetenschappers die zoals in Turkije zich keren tegen eenheid en de officiele versie van de geschiedenis accepteren waarbij ze de Ottomaan als onderdrukker bestempelen.  Echter, hiertegenover staat een grote percentage van wetenschappers die de zaak positief benadert en toegeeft de geschiedenis niet te kennen. Zeer opmerkelijk was het feit dat er zelfs mensen waren die zover gingen door te beweren dat Israel door Abdoehamid de Tweede en dus het Ottomaanse Rijk is opgerciht. Alle vragen werden beantwoord en de antwoorden werden met documenten bekrachtigd. De deelnemers waren tevreden en de voorzitter van het panel,  Prof. Dr. Imad Abu Gazi, prees Akgunduz. Zijn mening over de Ottomanen was nu veranderd gaf hij toe en hij drong aan op samenwerking.

 http://www.arabnet5.com/news.asp?c=2&id=42989   http://www.moheet.com/show_files.aspx?fid=325775

 http://www.alssiyasi.com/?browser=view&EgyxpID=50404

 http://boswtol.com/culture/culture-followup/09/november/26/3974 

 

De derde lezing was bij de Universiteit van Cairo, de Faculteit Geschiedenis. De deelnemers waren de docenten en studenten van deze faculteit.  De conferentie zaal was gevuld met ongeveer vijfhonderd studenten die luisterden naar de lezing met de titel “Rechterlijk orgaan in het  Ottomaanse Rijk en de Praktijk van Islamitisch Recht in de Shari’a Rechtbanken” .

  1. Het gesprek bij “het Huis van Poeten”, verbonden aan het Ministerie van Cultuur van Egypte. Dit was een gesprek waarbij de elite van Egypte aanwezig was.
  2. De ontmoeting met de bureaucraten waaronder een aantal ministers en staatssecretarissen vond plaats in de vergaderruimtehet prive Prof. Dr. Ahmed Teymur ziekenhuis.  Hierbij werd er weer gesproken over de Ottomaan waarbij met name de kwesties Harem en broedermoorden werden besproken.
  3. In de stad die voorheen de culturele hoofdstad van Egypte was, Alexandrie,  werd in de bibliotheek van http://www.bbcalex.com/news.php?action=view&id=955  ( http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=164258&SecID=94&IssueID=0
  4.  was er een lezing georganiseerd door de directeur van deDr. Khalid Azab en een hoogleraar in geschiedenis van de Universiteit van Alexandrie, prof. Dr. Faruk Osman Abaza . De nauwkeurige lezing en uitleg van de heren Abaza en Prof. Salah Ahmed van het boek “De Onbekende Ottomaan” was een verrassing voor Prof. Akgunduz. Het onderwerp van de lezing was “Ottomaanse Geschiedenisbronnen en het Egyptische Gewest”.
  5. Er was ook veel aandacht van de pers en de media,  het kanaal dat Nijl Cultuur heet en de televisiestation Wasat namen live gesprekken op met de heer Akgunduz; Ahram, Djoemhoeriyyaat en andere kranten namen interviews af
  6. De ontmoeting met de Sjeikh van Al Azhar,  Dr. Tantawi werd door TRT opgenomen en uitgezonden. Tijdens deze ontmoeting werd er gesproken over het boek “De Onbekende Ottomaan” en werd dit boek aan de heer Tantawi aangeboden en ook werd de nieuwe Koran uitgave, gedrukt op resm-i Othmani (een specialevan uitgeverij Sozler in Cairo aangeboden.  De heer Tantawi was vol lof en sprak zijn bewondering uit.

Concluderend kunnen we zeggen dat dit een vruchtbare week was en de besprekingen en ontmoetingen zullen leiden tot nieuwe samenwerkingsvormen tussen de academische instellingen in Egypte en de IUR.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.